Hur kan Du hjälpa?

Om du ser eller hör att hon blir misshandlad – vänta inte. Ring polisen eller någon person som du vet kan ge henne hjälp.


Tala om för henne att hon inte är ensam om att bli misshandlad. Det är mycket vanligare än man tror. Prata öppet med henne vid ett lämpligt tillfälle.

Tala om för henne att det inte är hennes fel att hon blir misshandlad. Ansvaret ligger alltid på den som misshandlar.


Tala om för henne att du tror på henne och att hon kan klara av en förändring.


Läs och samla in information som du kan ge till henne. Ta reda på vilka resurser som finns i samhället. Telefonnummer är viktiga.


Tala med henne om val och möjligheter. Hjälp henne att förbereda en akut flyktplan.


Hitta lösningar för att upprätthålla er kontakt. Bygg upp ett nätverk som kan ställa upp i akutsituationer.


Ställ upp med boende för henne och barnen i akuta lägen. Kom ihåg att det är viktigt att du inte själv utsätter dig för risker.


Hjälp henne att komma i kontakt med kvinnojouren, socialtjänsten, sjukvården, polisen eller andra instanser i samhället.


Ställ upp med barnpassning vid behov.


Engagera dig och ge henne stöd.

Ytterligare sätt att hjälpa henne:


Tala inte om för henne vad hon skall göra, t.ex. när hon ska lämna mannen eller inte lämna honom. Skynda inte på henne innan hon är mogen att fatta eget beslut. Att lämna ett misshandelsförhållande är oftast en långvarig och svår process. Många kvinnor återvänder flera gånger till misshandlaren innan de slutligen bestämmer sig för att lämna ett förhållande.


Låt henne inte känna sig oduglig om hon väljer att stanna kvar i förhållandet.
Uppmana henne inte att återvända till förhållandet om hon har valt att lämna det.
Säg inte till henne att hon inte behöver känna oro eller rädsla. Den farligaste situationen för en misshandlad kvinna är när hon hotar att lämna ett förhållande.


Låt inte partnern få kännedom om er kontakt. Det kan innebära en fara för henne.


Ge henne inte rådet att stanna kvar i ett misshandelsförhållande med tanke på barnen. Barn i familjer med misshandel far mycket illa.


Stöd hennes val oavsett hennes beslut.