För socialtjänsten

Familjefridsjouren erbjuder skyddat boende för kvinnor, barn, män samt par. Hos oss bor man i sin egen lägenhet som är inredd välkomnande och praktisk för att passa varje individ.

Familjefridsjouren erbjuder skyddat boende för kvinnor, barn, män samt par. Hos oss bor man i sin egen lägenhet som är inredd välkomnande och praktisk för att passa varje individ.

Vi tar emot kvinnor, män och medföljande barn som lever i en svår livssituation och är i behov av ett skyddat boende. Det kan handla om fysiskt, psykiskt, socialt, ekonomiskt eller latent våld eller hot om våld.
Familjefridsjouren i Höganäs har en djupgående utbildning och en bred erfarenhet av våld i nära relation samt våld och förtryck i hederns namn.

 • Varje vuxen individ har egen boendesamordnare som de som bor i våra skyddade boende har kontakt med varje dag
 • Barnen har en egen barnsamordnare
 • Säkerhetsgenomgång med individuell säkerhetsplanering
 • Kontinuerliga möten med genomförandeplan
 • Utför riskbedömningar; Freda, Sara och Patriark
 • Föräldrautbildning ABC och Cope
 • Goda kontakter med berörda myndigheter och utövare
 • Samtalsterapi för kvinnor, män och par av utbildade samtalsterapeuter
 • Samtalsterapi för barn, även utbildade enligt Rädda Barnens Trappan-modell för samtal med barn och ungdomar i kris samt TMO, traumamedveten omsorg
 • Öppet dagligen för formella och informella träffar och möten
 • Hjälp att söka lägenhet
 • Kvällsaktiviteter med exempelvis matlagning och filmkvällar för barn och vuxna, träffar med olika teman såsom mindfulness och hälsa samt kontinuerliga utfärder
 • Möjlighet att hämta vid placering

Vid utflytt fortsätter vi ha kontakt och erbjuder fortsatt hjälp och stöd om det finns behov för det.

Familjefridsjouren anpassar även uppdraget efter individbaserat önskemål.

Välkommen att höra av dig till Familjefridsjouren för frågor eller bokning!