VIP-grupper

VIP-programmet är ett manualbaserat utbildningsmaterial som används i grupper. Syftet med VIP-programmet är att främja förutsättningarna för god hälsa, jämlika relationer och känsla av sammanhang för unga och vuxna med normbrytande intellektuella funktionssätt. 

Ska du starta upp en VIP-grupp och behöver en till ledare? Våra anställda är utbildade i att hålla VIP-grupper och kan bokas som komplement till ordinarie personal. Kontakta sofia@ungdomsjourenfria.se eller sanna@ungdomsjourenfria.se för mer information eller bokning.