Utåtriktat

Vad gör du som volontär inom utåtriktat?

Som volontär inom vår utåtriktade verksamhet behöver du vara tillgänglig för att följa med ut på skolor, fritidsgårdar, idrottsföreningar osv för informationsspridning och utbildning. Denna del av vår verksamhet leds av vår verksamhetsutvecklare som förbereder allt inför samtliga besök. Det är även tillsammans med henne som besöken sker där din uppgift kan se olika ut beroende på hur du vill delta. Om du känner dig bekväm får du även möjlighet att leda ex. tjej- och killgrupper på egen hand. Som volontär förväntas du kunna följa med på 1-2 pass i månaden. Denna typ av engagemang passar även dig som identifierar dig som man då riktar oss till alla ungdomar oavsett kön. 

Samtliga workshops och pass inom det utåtriktade genomsyras av ett normkritiskt perspektiv där fokus är att förebygga killars och mäns våld.