Vad vi erbjuder

Detta ingår i en placering hos Helsingborgs Kvinnojour

OBS! nytt nummer

Vid placeringsförfrågan, ring:    042-121414

 

Vad kvinnor och barn erbjuds hos Helsingborgs Kvinnojour

 

Helsingborgs Kvinnojour är en icke vinstdrivande samt partipolitiskt och religiöst obunden kvinnojour som erbjuder skyddsplaceringar för kvinnor med medföljande barn. Vi som arbetar här har adekvat akademisk utbildning såsom socionomer och beteendevetare, och vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med kvinnor och barn utsatta för våld.

 

- Personal vardagar 8.00-18.00 och lördagar 10.00-15.00 samt vissa tider under storhelg. Övrig tid finns jourhavande personal tillgänglig vid behov.

- Kollektivt boende med eget rum, tillgång till kök, tvättmöjligheter, stora    

  sällskapsrum, lekrum, pyssel och läxrum.

- Kontaktperson till kvinnan, kontaktperson till barnen.

- Stödsamtal till kvinnan av personal utbildad i CTF, MI samt riktade samtal rörande våldet och våldsutsattheten.

- Hjälp i kontakt med olika myndigheter, polis, advokat, socialförvaltning,                    

  försörjningsstöd, migrationsverk.

- Stöd vid rättegång

- Vi har barnansvariga som arbetar med att se till barnens bästa. Vi erbjuder bland annat samtal enligt Trappanmodellen, krissamtal för barn som bevittnat våld, vi erbjuder även Föräldrarstöd enligt COPE samt annan pedagogisk verksamhet för barn.  

- Barnverksamhet:  lek, sagostund, pyssel, läxhjälp, utflykter

- För kvinnor som invandrat till Sverige i vuxen ålder, information och hjälp att   

  hitta i svenska samhället

- Tematräffar

- Frukost en dag i veckan.

- Vissa basvaror som kaffe, te, mjöl, socker, rengöringsmedel ingår.

- Barnkalas, fester vid varje storhelg

- Tillgång till dator för att kunna betala räkningar och söka bostad.

- Vid inflyttning erbjuds kläder vid behov samt hygienartiklar finns på varje  

  rum.  Vid behov kan enklare mat fås för det akuta tillfället.

 

  • Vi kan vid behov göra strukturerade skyddsbedömningar såsom FREDA, Patriark, Sara utredningar på kvinnan.
  • Vi kan i möjligaste mån hjälpa till med att hämta kvinnan vid placering.
  • Vi arbetar efter socialstyrelsens författningssamling gällande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för att säkerhetsställa kvalitén på vårt arbete.
  • Helsingborgs Kvinnojour innehar F-skattesedel

 

Avgift

1 300 kronor per dygn för kvinnan. 200 kronor för medföljande barn under 2 år, 400 kronor per dygn för barn fyllda 2 år.

Kostnad för tolk tillkommer, detta faktureras månadsvis.