Helsingborgs Kvinnojour på H22

Under juni pågår H22 City Expo i Helsingborg. Helsingborgs Kvinnojour deltar under flera programpunkter. Varmt välkommen!

14 juni 11.30-13.30 - Panelsamtal: "Hur skapar vi en bättre boendesituation för utsatta kvinnor?"

Vi deltar i samtalet som Vänsterpartiet arrangerar. Mer information.

 

16 juni 9-12.00 - Upplev att söka stöd som utsatt för våld i nära relation

Under en förmiddag har du möjlighet att prova hur det är att söka stöd för våld i nära relation med hjälp av ny teknologi av Bright Act. Vi finns på plats. Mer information.

 

21 juni 10.30-12.00 - Panelsamtal: "Våld i nära relation - kan vi förebygga det, i så fall hur?"

Vår verksamhetschef Jenny Ek deltar i samtalet tillsammans med socialdirektör Emelie Erixon, professor Kerstin Svensson från Socialhögskolan i Lund samt Tove Carlsson, sektionschef på Vuxenenheten vid socialförvaltningen vid Helsingborg. Panelen kommer att diskutera förebyggande socialt arbete, om och hur våld i nära relation kan förebyggas samt hur vetenskap och praktik kan förenas för att få till ett så bra arbete som möjligt. Mer information.