Kampanj för att uppmärksamma boendefrågan

05:e maj 2021

#HURSKAHONLÄMNAVÅLDET

Vi på Järfälla Kvinnojour ser hur många våldsutsatta kvinnor och barn tvingas leva kvar i en våldsam och farlig hemmiljö, på grund av att de inte har någonstans att ta vägen. Detta är ett stort problem! Kvinnor och barn som är i behov av skydd ska inte behöva riskera att bli bostadslösa. Samhället måste bli bättre på att ge dessa kvinnor och barn långsiktigt stöd för att de ska ha möjlighet att lämna våldsamma relationer.

 

Vi på Järfälla Kvinnojour tillsammans med Agera Kvinnojour, Mivida, Kvinnojouren Sigtuna & Sollentuna kvinnojour har följande krav till våra politiker:

 

- Vi kräver att våldsutsatta kvinnor och barn ska ges förtur till boende efter att de varit placerade på skyddat boende!
- Vi kräver att våldsutsatta kvinnor och barn som är på flykt ges möjligheter att byta kommun!
- Vi kräver att våldsutsatta kvinnor och barn inte ska vara en budgetfråga! Rädda liv med öronmärkta pengar till kommuner och kvinnojourer!