Kvinnors och barns liv ingen vara på en marknad – använd oss idéburna kvinnojourer!

25:e nov 2022

Under 40 år har idéburna och icke-vinstdrivande kvinnojourer haft den samhällsavgörande uppgiften att stötta och skydda kvinnor och barn som utsatts för mäns våld. Utöver stöd har Järfälla Kvinnojour omvandlat kvinnornas och barnens röster i politisk påverkan. De senaste åren har vi med stark oro sett hur nålsögat för att få skyddat boende minskat dramatiskt. Samtidigt vet vi genom kvinnorna att behovet är stort. Idag på FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor uppmanar vi landets samtliga kommuner: använd oss idéburna kvinnojourer!

Mäns våld mot kvinnor är en kriminalitet som pågår dygnet runt, året om. Var tredje vecka mördas en kvinna av en man hon hade eller hade haft en relation med. Varje förlorat kvinnoliv är en tragedi som påverkar familjer i generationer framåt. Det dödliga våldet är tyvärr bara toppen av ett isberg. Anmälda misshandelsbrott mot kvinnor och flickor ökar över tid, medan misshandelsbrott mot pojkar och män minskar över tid. Var fjärde ung tjej uppger att hon utsatts för sexualbrott förra året. Järfälla Kvinnojours stödkontakter har hittills ökat med 37% från 2021 till 2022.

Mäns våld mot kvinnor är en samhällsfråga, en trygghetsfråga och - en välfärdsfråga. Ingen annan del av välfärden drivs i så stor utsträckning av icke-vinstdrivande aktörer som kvinnofrid och barnfrid. Järfälla Kvinnojours unika bidrag till välfärden är att vi har kunskapen, erfarenhet sedan 40 år, förmågan att snabbt ställa om och att vi alltid arbetar för kvinnors och barns bästa. Vi har inget annat uppdrag än det. Den enda vinst vi gör är samhällsvinst och vi står alltid på kvinnors och barns sida i en ojämställd värld.

Ingen politiker i Sverige har offentligt gått ut med att de vill att kvinnofrid ska bli en privat marknad, där vinstdrivande företag ska stå för stöd och skydd för kvinnor och barn. Ändå ser vi hur nya aktörer tagit sig in på arenan. Socialstyrelsens kartläggning från 2020 visar att andelen privata, vinstdrivande aktörer har ökat från 8 procent till 37 procent på 7 år. Samtidigt ser vi att kvinnor och barn inte får det stöd och skydd de har rätt till. Vi får samtal från kvinnor som placerats på vandrarhem/hotellhem eller privata boenden, som ringer till oss för stöd.

Mäns våld mot kvinnor ska inte vara en vinstaffär. Ett splittrat välfärdssystem där kvinnor och barn placeras i vinstdrivande företag och göms undan utan att någon gör deras röster hörda medan förövarna går fria är oacceptabelt. Kvinnor och barn ska bo på trygga platser där det finns stöd, kunskap och erfarenhet. Den platsen finns hos oss Järfälla Kvinnojour.

Det är inte värdigt att platser på kvinnojourer, med stöd och medmänsklighet, står tomma när vi vet att så många kvinnor och barn lever med våld och hot varje dag. Idag på FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor uppmanar Järfälla Kvinnojour landets samtliga kommuner: bevilja och bekosta placeringar på kvinnojourernas, idéburna, ickevinstdrivande skyddade boenden! Vi kan och vill bidra till att öppna världen för kvinnor och barn. Låt oss göra det. Använd vår kraft och kunskap!