Boendestöd

På Kristianstad Kvinnojour erbjuds stöd av kunnig och erfaren personal, som är boendeansvarig. Tillsammans med barnpedagogen har hon ansvar för att kvinna och barn ska återhämta sig och så småningom anpassa sig till en ny och bra situation efter boendet på Kvinnojouren.

Kvinnan får enskilda samtal tillsammans med boendeansvarig. Om kvinnan inte behärskar språket, får hon tillgång till tolk.

 I de fall då kvinnan behöver advokat, får hon hjälp att söka det.

Kontakt med Skatteverket är något, som kan bli aktuellt, då man ska leva i ett skyddat boende och då behöver sekretess.

Att stötta vid rättegång är också en situation, som kan bli aktuell för boendeansvarig.

Tillsammans med barnpedagog planeras barnomsorg och skolgång för aktuella boende barn.

Som boendeansvarig görs många kontakter med olika myndigheter.

Boendeansvarig deltar i diverse kontaktmöten och utbildningar. FREDA är en utbildning, som Kvinnojourens boendeansvarig gjort och är därmed behörig att kunna göra riskbedömning enl denna.

En bra planering krävs inför utflyttning från boendet, då kvinna och barn kan behöva stöd (lotsning) att kunna anpassas till ett eget boende och till nya situationer, som kan uppkomma. Kvinnan erbjuds sedan att fortsätta hålla kontakt med Kvinnojouren.