Boendet

Vi är måna om att erbjuda ett tryggt boende med säkerhet utifrån både yttre och inre trygghet. För att uppnå detta arbetar vi tillsammans med både kvinnan och socialtjänst för att möjliggöra ett liv fritt från våld. Läs mer om vårt boende nedan.

Vad vi erbjuder

 • Boende i egna lägenheter med eget kök och badrum.
 • Personaltillgång dygnet runt, med personal på plats mån-fre 8-16:30.
 • Gott skalskydd – boendet ligger på öppen adress och har god säkerhetsklassning i form av bland annat säkerhetsdörrar, övervakningskamera, väktarbolag och direktlarm till polis.
 • Kontaktperson i form av kurator som tilldelas vid inskrivning, medföljande barn får barnkurator som kontaktperson - denne finns även finns tillgänglig för föräldrasamtal.
 • Stödjande samtal, visst praktiskt stöd, samt hjälp med myndighetskontakter.
 • Säkerhetssamtal utifrån yttre och inre trygghet.
 • FREDA och PATRIARK som stöd vid kartläggning av våldet.
 • Stöttning i vårdkontakter vid behov.
 • Stöd kring barnen – egen tid för barn tillsammans med utbildad barnkurator och möjlighet till stöd i form av Trappansamtal, hjälp med kontakter gällande skola och barnomsorg samt föräldrasamtal.
 • Social samvaro i boendet med extra aktiviteter under lov.
 • Vid överenskommelse med placerande socialtjänst används tolk vid behov.