Placering i skyddat boende

Kvinnojouren Annfrid erbjuder våldsutsatta kvinnor och deras barn skydd i ett skyddat boende. Det är socialtjänsten som gör placeringarna. Om du behöver skydd kontakta socialtjänsten i din kommun.

Vi erbjuder plats för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn i en nyrenoverad lägenhet där alla får ett eget rum men delar kök, badrum och övriga gemenskapsutrymmen.  

I vår verksamhet finns personal med utbildning och erfarenhet av våld, hedersrelaterat våld och förtryck, migration, missbruk, psykisk ohälsa, HBTQI, TMO, MPF, LSS, MI, KPT och Trappan.

Vi erbjuder alla placerade kvinnor stödsamtal i grupp eller enskilt, allmän- och juridiskrådgivning, stöd i kontakt med myndigheter och andra instanser, medföljning till möten, polisförhör och rättegångar, barnpassning vid samtal och möten, aktiviteter för kvinnor och barn, kontaktskap, Trappan-samtal för barn samt stöd för anhöriga och närstående.

Våra volontärer besitter språkkompetens i engelska, arabiska, portugisiska samt finska och kan hjälpa till med översättning samt medmänskligt stöd.  

Vi har ett nära samarbete med Brottsofferjouren i Södertälje och Juventas ungdomsjour, som också är en del av Södertäljejourerna, vilket gör att vi kan även erbjuda stöd till vittnen, andra brottsoffer samt unga.  

Arbetar du på socialtjänsten och vill göra en placering eller vill du veta mer om vår verksamhet och vad vi kan erbjuda. Välkommen att kontakta oss.