Internationella kvinnodagen

Börjar:

08:e mar 00:01

Slutar:

08:e mar 23:59

Hela världen

I dag är det Internationella kvinnodagen. Vi på Kvinnojouren Enköping har valt att lyfta enskilda kvinnors röster för att synliggöra det strukturella och globalt erkända samhällsproblemet med mäns våld mot kvinnor och våldet i nära relation.

Dessa röster vittnar om personlig smärta, personliga händelser som blir personliga minnen. Just de här utvalda breven är plockade ur manifestet ”Vad ska jag göra” publicerad av riksförbundet Unizon, som förenar tjej- och kvinnojourer över hela Sverige. Och även om de här berättelserna är personliga, så är de inte ensamma i sitt slag. Mönster går igen. Våldsformen, responsen på våldshandlingen och stödet från omgivningen kan variera men våldet är alltid ett uttryck för makt och kontrollbegär. Det är inte heller unikt för Enköping eller Sverige. Världshälsoorganisationen WHO har beräknat att mellan 30 och 60 procent av kvinnorna i världen, någon gång under sin livstid upplevt någon form av fysiskt eller sexuellt övergrepp. Dessa uttryck för våld beskrivs av WHO som stora globala hälsofaror för flickor och kvinnor. Vi får inte glömma att siffror i statistik är människor. Varje flicka eller kvinna som utgör procenten och också mörkertalet, bär ett personligt minne av en smärtsam händelse som aldrig borde ägt rum.

Varje år har vi kontakt med många kvinnor i relationer som innehåller våld och får ta del av dessa kvinnors erfarenheter. Vi ser deras motstånd till våldet, ansträngningar de gör av kärlek till sina barn och allt de också gör för att i en vardag som inramas av kontroll ändå stå upp för sig själva och hävda sin rätt till ett liv i frihet. Det är ett mönster som går igen, motståndet till våldet, och det sker över hela världen. Längtan till friheten kan ingen komma åt, inte ens med våld.

 

"Karin"

thumbnail

"Karin", ur manifestet ”Vad ska jag göra”

5.3MB

"Bettan"

thumbnail

"Bettan", ur manifestet ”Vad ska jag göra”

4MB

"Knäckt"

thumbnail

"Knäckt", ur manifestet ”Vad ska jag göra”

5.7MB

"Maria"

thumbnail

"Maria", ur manifestet ”Vad ska jag göra”

5.3MB