UF-företag belyser barns utsatthet

12:e maj 2022

För en tid sedan blev vi kontaktade av UF-företaget BookBuddies som skapar böcker för barn där de belyser ämnen kopplat till svårigheter i hemmiljön. I boken ”Det är viktigt att prata” får vi möta tre barn som på olika sätt är påverkade av vad som sker hemma - saker som kan vara svåra att prata om. Även om barnen upplever olika saker kan de finna tröst hos varandra och söker stöd hos en trygg vuxen tillsammans. Vi är glada att ha fått ta emot dessa böcker som kan bidra till att barn och unga stödsökande känner sig sedda och validerande i att de är med om något svårt, känner sig mindre ensamma och finner tröst i att det finns vuxna som vill lyssna och tror på dem. Boken kan utgöra ett bra underlag för att öppna upp till viktiga samtal med barn! Tack BookBuddies!