Våldsprevention förbereds

Börjar:

01:e jan 00:00

Slutar:

01:e jan 00:00

Just nu planeras och byggs presentationer till höstterminens omgång av våldsprevention!
Våra presentationspaket skräddarsys utifrån önskemål och behov på respektive skola. Vi har också ett grundmaterial vilket innefattar många ämnen som har relevans för alla barn och ungdomar. Vi växlar mellan att föreläsa, diskutera i grupp och lära genom interaktiva övningar för att behålla elevernas fokus och intresse för dessa viktiga frågor och ämnen ☺️
Som en del i det våldspreventiva arbetet föreläser vi också gärna för skolpersonal. Vår dröm för framtiden är att all skolpersonal ska vara både rustad för och känna sig bekväma i att hålla kontinuerliga och spontana samtal med eleverna om olika former av utsatthet, normer, samtycke, sexualitet och relationer!