Vecka 1: Vad räknas som bevis vid en polisanmälan

06:e jan 2021

Sandybell svarar:

Bevis är benämningen för allt sådant som kan ge stöd för att det har gått till på det sättet som du berättat om i ditt förhör. Det kan röra sig om bilder på skador, läkarundersökningar, mail- eller smskonversationer, namn på vänner/familjemedlemmar som man har berättat för eller namn på personer som varit på plats när brottet har hänt. Om du har ett målsägandebiträdet kan målsägandebiträdet hjälpa dig att sortera ut det som är relevant bevisning för det brott som anmälts.