Veckans juridiska fråga: Hur ansöker jag om ensam vårdnad?

11:e mar 2021

Hur går det till när en vill ansöka om ensam vårdnad? Advokat Sandybell Dogan svarar!

Sandybells svar:

För att en domstol ska ta upp en fråga om vårdnaden om ett barn krävs det att en förälder ansöker om stämning hos tingsrätten där barnet bor. Om det redan pågår ett mål om äktenskapsskillnad i tingsrätten kan frågan om vårdnad handläggas i samma mål.