Vecka 2: Hur lång är preskriptionstiden vid våldtäkt?

13:e jan 2021

Sandybell svarar:

Preskriptionstiden för våldtäkt ligger idag på 10 år. När det gäller grov våldtäkt är preskriptionstiden istället 15 år.

Sedan den 1 maj 2020 har preskriptionstiden avskaffats helt för våldtäkt mot barn och grov våldtäkt mot barn. Det finns därmed inte någon bortre tidsgräns för när en förövare kan dömas för brottet.