Vecka 3: Hur går ett förhör till?

21:e jan 2021

Sandybell svarar:

Om du är den som har utsatts för brott går förhöret ut på att klargöra så detaljerat som möjligt vad som har hänt. Du brukar få börja berätta själv om det som har polisanmälts och utredaren brukar därefter ställa kompletterande frågor. Om du har ett målsägandebiträde brukar denne också få ställa frågor till dig. Slutligen får du lämna namn och kontaktuppgifter på eventuella vittnen som kan ha hört eller sett något. Du får även möjlighet att ge in annan typ av bevisning så som bilder eller sms-konversationer som ger stöd för det du har berättat om.

 

Om du är den som misstänks för brott börjar förhöret med att utredarna som håller förhöret läser upp misstanken, det vill säga klargör vilket brott du är misstänkt för. Därefter får du chans att avge din inställning till brottsmisstanken och förklara din syn på det hela. Om du har en försvarare får den också möjlighet att ställa frågor till dig. Under ett sådant förhör kan du också välja att inte uttala dig alls.