Vecka 4: Vad gör ett målsägandebiträde?

27:e jan 2021

Då har det gått en vecka igen! Veckans juridiska fråga med advokat Sandybell Dogan handlar om vad ett målsägandebiträde kan ge för stöd, hur en får kontakt med ett målsägandebidräde och om det kostar något.

Sandybells svar:
Ett målsägandebiträde är en advokat eller jurist som både utgör ett stöd för dig och företräder dig juridiskt under hela förundersökningen. Målsägandebiträdet kan även hjälpa dig med att ansöka om kontaktförbud eller ge dig råd kring andra typer av hjälp som du kan få för att känna dig trygg och säker under förundersökningen.
Om förundersökningen leder till att den misstänkte åtalas och det blir rättegång så finns ditt målsägandebiträde där för dig även under rättegången. Ditt målsägandebiträde kan också hjälpa dig med att begära skadestånd från den som utsatt dig för brott.
Ett målsägandebiträde kan du begära redan när du anmäler ett brott. Du kan välja om du vill lämna namn på den du önskar som målsägandebiträde eller om du vill godta den som rätten väljer ut åt dig.
Ett målsägandebiträde kostar ingenting att få. Det är tyvärr inte alla som anmäler brott som får ett målsägandebiträde. Enligt huvudregeln har en rätt att få ett målsägandebiträde om en blivit utsatt för misshandel, sexualbrott, olaga frihetsberövande, rån eller något brott som kan resultera i fängelse för den som begått brottet.