Vecka 5: Har jag rätt att få veta om min förövare blir förhörd?

05:e feb 2021

Den här veckan svarar Sandybell på frågan om en har rätt att få veta om ens förövare blir förhörd. Läs svaret här nedan!

Sandybells svar:

Ditt målsägandebiträde eller du själv kan framställa önskemål om att få besked om när förövaren ska bli förhörd i ärendet. Du har ingen rätt att få reda på det i förväg, även om sådan info kan ges ibland ändå, men efter förhöret kan du bli underrättad om det så länge polisen bedömer att det inte stör deras utredningsarbete på något sätt. Det kan vara särskilt viktigt att bli informerad om när förövaren blir förhörd om det finns en risk för att förövaren efter sitt förhör kan söka upp dig eller utsätta dig för någon fara.