Vecka 6: Kan min förövare läsa mitt förhör?

11:e feb 2021

Denna vecka besvarar advokat Sandybell Dogan frågan "Kan min förövare läsa mitt förhör?"

Sandybells svar:

I regel skrivs allt det som sägs i förhör ner och blir en del av förundersökningsmaterialet.

Under tiden som en förundersökning pågår har parterna inte någon automatisk rätt att få information om vad som sker i förundersökningen. Förundersökningsledaren kan dock välja vilken information den kan lämna. Huvudregeln är att den info som lämnas under förundersökningens gång inte får riskera att försvåra utredningen.

Om en anmälan leder till rättegång kommer allt förundersökningsmaterial presenteras för alla inblandade parter i målet. Förövaren kommer därmed kunna läsa ditt förhör tillsammans med sin försvarare.