Vecka 8: Kostar det något att göra en anmälan?

01:e mar 2021

Denna veckas juridiska fråga handlar om kostnader och anmälan av brot

Sandybells svar:

Det kostar ingenting att anmäla ett brott. Polismyndigheten kommer att sköta utredningen. Om åklagaren i ett senare skede beslutar om att väcka åtal kommer denne att föra talan. I vissa fall kan du även få ett målsägandebiträde. Staten bekostar alla dessa kostnader.