Vecka 9: Kan jag vägra att lämna över mitt barn?

05:e mar 2021

Denna vecka besvarar advokat Sandybell Dogan frågan om en måste lämna över sitt barn enligt tidigare överenskommelse kring umgänge om en känner oro över att barnet kan fara illa hos den andra vårdnadshavaren.

Sandybells svar:

I alla frågor som rör barn ska vad som är bäst för barnet, på både ett kortsiktigt och långsiktigt plan, beaktas. Barn har enligt huvudregeln rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrar. Om barnet däremot far illa av umgänget ska något umgänge inte ske och en förälder kan då vägra att lämna över barnet. Om parterna är oense kan det vara bra att antingen låta socialtjänsten starta en utredning eller låta domstolen pröva vad som är bäst för barnet.