Åtgärdspaket för att stoppa mäns våld mot kvinnor

Börjar:

16:e jun 12:00

Slutar:

01:e jan 00:00

2020 och 2021 har våldet mot kvinnor och barn i nära relation fått välförtjänt utrymme i medier. Säkerligen har Covid-19 och den känsla av maktlöshet och isolering det medförde för många av oss hjälpt till att skapa förståelse för hur kvinnor och barn som redan innan levde i fysisk och psykisk isolering med sina våldsutövare nu befinner sig i en ännu mer utsatt situation. Folkets oro påverkar de med makt över samhällelig förändring och idag presenterade regeringen ett paket med 40 punkter för förändring och förbättring inom området mäns våld mot kvinnor. Bland annat ska mannens våldsamhet vägas in i vårdnads- och umgängesprövningar och straff skärpas gällande barnfridsbrott och grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning.
Vi på Kvinnojouren Enköping ser fram emot att våra stödsökande här i Enköping snart ges ökad möjlighet till skydd, trygghet och juridisk rättvisa!