Hur ska de digitala bordellerna stoppas?

Börjar:

26:e maj 12:00

Slutar:

01:e jan 00:00

Idag följer vi konferensen ”Hur ska de digitala bordellerna stoppas”. En heldag som riktar strålkastarljuset på den kommersiella sexuella exploateringen av barn och ungas - främst flickors och kvinnors - kroppar som sker helt öppet digitalt idag.

Administratörerna marknadsför exploateringen på ett framgångsrikt sätt genom att med ungas språk paketera om sexuellt våld som kvinnlig frigörelse och enkla vägar att tjäna pengar. Det är de facto vinstdrivande företag som på ett högst medvetet sätt, fångar in unga i prostitution där gränserna ständigt förskjuts och på bekostnad av ungas psykiska hälsa.

Rekryteringen pågår bara ett knapptryck bort, och överallt där barn och unga finns. Vi hoppas att dagens viktiga samtal leder till politisk förändring, med möjlighet att släcka ned de sajter som lever vidare genom efterfrågan på att flickor och kvinnor sexualiseras och konsumeras. Vi vill även se en satsning på våldspreventiva insatser som bekämpar kulturen som lägger grunden för våld och utnyttjande av barn och unga framåt!

#digitalabordeller