Nödsituation

Här är information om du behöver omedelbar hjälp

Akut hjälp
Befinner du dig i en nödsituation ring: 112
Om du behöver akut hjälp av socialtjänsten kvällar och helger, ring Socialjouren Uppsala: 018 - 15 00 00

Kvinnofridslinjen når du dygnet runt på 020 - 50 50 50
Är du under 18, ring BRIS på 116 111

 

Akut behov av skyddat boende
Om du eller någon du känner eller kommer i kontakt med inom ramen för din yrkesutövning har ett akut behov av skydd, kontakta socialtjänsten som kan hjälpa till med en snabb placering i skyddat boende.
Vardagar 9-11 ringer du socialtjänstens mottagning vuxen: 0171 - 62 55 20.
Övrig tid samt kvällar och helger ringer du Socialjouren Uppsala: 018 - 15 00 00. Vid akut fara eller pågående brott, ring 112.