Stöd oss som företag

Kvinnojouren Enköping tar tacksamt emot ekonomiska gåvor - stora som små. Det är tack vare det stöd vi får från företag, privatpersoner och medlemmar som vi har möjlighet att stödja våldsutsatta kvinnor och barn varje år. Ert företag väljer själva om ni önskar att det bidrag ni skänker ska gå till Gertudhjälpen eller Kvinnojouren Enköpings dagliga verksamhet genom att specificera detta i betalningen. Som tack för er gåva mottager ni ett fint gåvobevis, antingen i elektronisk eller fysisk form. Genom att bidra till Kvinnojouren Enköpings arbete hjälper ni oss att hjälpa andra. Vill ert företag skänka en ekonomisk gåva? Donera valfri summa och märk betalningen med "företagsnamn gertrudhjälpen/verksamhet och mailadress" Vill ert företag istället sponsra med tjänster eller andra nödvändigheter som kan underlätta för de kvinnor och barn som finns hos oss, kontakta oss via mail på info@kvinnojourenenkoping.se. Exempel på företagssponsring kan vara kostnadsfri biluthyrning, presentkort hos frisör/andra behandlingar eller aktiviteter.

Betalning

Betalning sker via: Swish: 123-495 54 07 Bankgiro: 355-5265