Makt, våld och prevention

I samband med En vecka fri från våld som anordnas av riksförbundet Unizon har vi temavecka om makt, våld och prevention i våra sociala medier! Vi kommer prata om maktbegreppet, om hur makt kan utnyttjas och delar också med oss av vår egen våldsprevention och varför det är viktigt att skapa medvetenhet i tidig ålder! Följ med!

Det finns mycket att säga om makt och om hur resurser kan utnyttjas för att göra andra illa. De flesta skulle nog skriva under på att maktutövanden inte hör hemma i våra nära relationer. Ändå är relationsvåldet så vanligt förekommande.

I en befolkningsstudie utförd av NCK år 2014 uppgav 20 % av kvinnorna att de varit utsatta för psykiskt våld i aktuell eller tidigare relation och 14 % har angett att de varit utsatta för fysiskt våld.

Av anmälda misshandlar som begås mot kvinnor är det i 8 av 10 fall en närstående som utövat våldet och i en överhängande majoritet av fallen, 85 %, är det en man som utövat det.

Förra året mördades 14 kvinnor av någon de då hade eller tidigare hade haft en relation med. Det här var ingen avvikelse från norm. Året innan var det 16 stycken kvinnor som gick samma öde till mötes. Sedan år 2000 har 325 kvinnor dödats av en man de hade haft en relation med. Många av kvinnorna hade barn och flera av dessa barn bevittnade när brottet utfördes.

De här siffrorna blottlägger en önskan hos vissa, om att kontrollera och utöva makt över sin partner. Någonstans har tankegods fått näring att gro, om att vara berättigad att utöva våld och i vissa fall avsluta en annan människas liv.

Kvinnojouren Enköpings vision är att ingen ska begränsas eller bli fråntagen sitt liv av sin partner. I det egna hemmet och i offentligheten ska alla kvinnor och barn känna sig trygga. För att nå dit behöver vi jobba våldspreventivt. Vi behöver förstå vad det är som gör att så många och i synnerhet män systematiskt och kontrollerat gör sin partner illa och vi behöver bekämpa det.

Det känns motiverat att ställa sig frågan varför lämnar han inte - istället för att stanna kvar och utöva våld?

Nationalencyklopedins (NE) definition av makt beskriver hur aktör A med antingen belöning eller bestraffning som medel för pådrivning kan få aktör B att agera mot sina egna värderingar och i stället utifrån aktör As intressen. Bara insikten om att A har större maktresurser antas påverka B i hens handlingar, alltså att hen kan styras och agera av rädsla även om en handling inte resulterar i bestraffning eller belöning.

Ett exempel på hur det kan se ut när en person i parrelation börjat utöva makt över den andra är Sam och Nina, ett påhittat par:

Nina kommer hem stressad efter en arbetsdag. Hon går direkt till köket för att börja med middagen. Sam sitter vid köksbordet. Han trummar med fingrarna mot bordet och ser allvarlig ut. Nina känner på sig att han väntat otåligt och det stressar ännu mer. Hon får tunnelseende och tappar en stekpanna i golvet. Sam tittar upp på Nina från sin telefon och skrattar åt hur klumpig hon är. Sedan blir han allvarlig igen. Nina blev 5 minuter senare än vanligt då det varit en trafikolycka på vägen hem. Hon tvingades ta en annan, längre väg. Ändå körde hon lite över hastighetsbegränsningen för att inte bli sen. Hon vet att Sam vet om olyckan också, för annars hade han varit ännu mer rasande och frågat vem hon träffat och anklagat henne för att ha en affär med någon. I stället frågar Sam med oengagerad röst vad det blir för mat idag. Nina svarar att hon tänkt laga vegobiffar och pasta. Sam suckar och säger att han är vrålhungrig. Nina går till frysen och tar fram matlådor som hon värmer i mikron i stället - lasagne. När maten är uppvärmd och serverad tittar Sam upp mot henne och ser äcklad ut. Han säger ingenting men Nina läser av hur värdelös han tycker hon är. De äter i tystnad. Nina vet att vad hon än säger nu kommer han försöka vända det emot henne. Hon är medveten om varje tugga hon tar för att inte göra något han kan anmärka på som konstigt och äckligt med henne. Hon tycker det är obehagligt hur han försöker förvränga hennes uppfattning om vad som händer, om även småsaker numera och upplever att hon blir mer och mer isolerad.