Opinionsbildning

Här samlar vi texter som syftar till kunskapshöjning, fokusskifte och empowerment!

Kvinnodagen

Under internationella kvinnodagen uppmärksammade vi enskilda kvinnors erfarenheter för att synliggöra våld i nära relation.

Internationella kvinnodagen
Debatt om våldet mot kvinnor

Den senaste tiden har vi kunnat läsa artikel på artikel om de fem kvinnor som dödats av en man i nära relation under en treveckorsperiod. Politiker och myndigheter har reagerat och talat om krafttag.

Debatten om det grova och dödliga våldet mot kvinnor i nära relation