Är svartsjuka romantiskt?

Det finns en vida spridd idé om att svartsjuka är ett tecken på stark kärlek och passion. Men är det verkligen så? Vanligt vid svartsjuka är en önskan om kontroll. Hör kontrollerande beteenden verkligen till en jämställd och välmående relation? När en partner börjar begränsa dig och förväntar sig eller kräver att få veta saker som faktiskt kränker din integritet - då är det faktiskt inte enligt vår definition längre fråga om kärlek eller passion, utan faktiskt om en form av våld. I en kärleksrelation ska det ju finnas tillit och för att alla ska må bra behöver vi få vara fria! I en relation med en annan person ska bägge parter trivas och växa.