Alla är välkomna att kontakta oss

Oavsett våldets karaktär, din kulturella bakgrund eller religion, din ålder, oavsett språk du talar, din könsidentitet, sexuella läggning eller om du har en funktionsvariation/nedsättning är du välkommen att kontakta oss!

Tolkstöd vid behov

I de fall då du har annat modersmål än svenska kan vi boka in telefontolk till stödsamtalen. 

 

Slussas vidare

I de fall då vi bedömer att andra jourer, organisationer, myndigheter eller sjukvården har mer djupgående kompetens inom ett särskilt område eller av andra skäl bedöms vara mer lämpliga kan vi komma att hänvisa dig vidare för att möjliggöra att du får det absolut bästa stödet. Men tveka inte att ta kontakt. Vi tror på dig!

 

Angående våra lokaler

Våra lokaler är i nuläget inte rent praktiskt anpassade för att vi ska kunna ta emot stödsökande som är rullstolsburna. Vi beklagar detta och ser över möjligheterna till förbättring av inkludering. Vi erbjuder under tiden stöd över telefon, videosamtal och chatt!