Vem blir utsatt för våld i nära relation?

Fördomarna är många om vem och vilka som utsätts och inte utsätts för våld i nära relation. Men faktum är att det kan vara precis vem som helst. Våldet följer ingen specifik mall och ingen är immun mot att bli utsatt. Med det sagt finns det grupper i samhället som är särskilt utsatta. Våld syftar till att skapa eller vidmakthålla maktobalans och vissa relationer har i grunden en mer ojämn maktfördelning, som till exempel den mellan vuxen och barn eller vårdgivare och brukare/klient. Vill du läsa mer om utsatta grupper kan du klicka dig vidare nedan!