Vårt skyddade boende

Här hittar du det mesta du behöver veta inför en placering hos oss.

Kvinnojouren Viktoria har en lång, bred och gedigen erfarenhet av våld i nära relation samt kunskaper om våld och förtryck i hederns namn. Vi har bedrivit jourverksamhet och skyddat boende i 40 år. Vi uppdaterar kontinuerligt våra kunskaper medelst deltagande i ämnesrelaterade utbildningar samt håller oss à jour med ny forskning. Framförallt står medmänsklighet och engagemang i förgrunden i vårt förhållningssätt till kvinnorna.

Hos oss erbjuds självhushållning vilket innebär att alla som placerade ska kunna bo i och sköta ett eget hushåll. Vi värnar om självbestämmanderätten och den personliga integriteten och behandlar alla som kommer till oss med respekt och omsorg. Det är den enskilda kvinnan och hennes barns behov som står i centrum för våra insatser.

Vi erbjuder:

 • Daglig kontakt med dem som bor i vårt skyddade boende
 • Barnen har en egen barnsamordnare
 • Säkerhetsgenomgång med individuell säkerhetsplanering
 • Hjälp att ansöka om sekretessmarkering och/eller skyddade personuppgifter
 • Kontinuerliga möten med genomförandeplan
 • Riskbedömningar; Freda, Sara och Patriark
 • Goda kontakter med berörda myndigheter och utövare
 • Stödsamtal vuxen
 • Stödsamtal barn enligt Rädda Barnens Trappan-modell
 • Hjälp att söka lägenhet
 • Aktiviteter och utflykter under helger och kvällar tillsammans med våra ideella
 • Möjlighet att hämta vid placering (Max 20 mil)

För att kunna upprätthålla det skydd vi erbjuder fordras att kvinnan samarbetar med oss. När placeringen påbörjas går vi igenom vilka regler som måste följas för att hon ska vara trygg. Skyddet är till för henne och det största skyddet finns i anonymiteten. Vid utflytt fortsätter vi ha kontakt och erbjuder fortsatt hjälp och stöd om det finns behov för det.

Vi tar inte emot kvinnor med ett aktivt drog och alkoholmissbruk, ej heller kvinnor med ett tidigare missbruk där det finns tveksamheter angående aktuell nykterhetsstatus (gäller även receptbelagda beroendeframkallande preparat). Vi har ingen möjlighet att ta emot kvinnor som inte klarar självhushåll.

Kvinnojouren Viktoria tar emot placeringar från hela landet och anpassar uppdraget efter önskemål.

Välkommen att höra av dig till oss för frågor eller bokning!

Vi har platser lediga!

Om vi inte har möjlighet att svara i telefon, tala in ett meddelande i telesvar eller skicka mail/sms så ringer vi upp så snart vi kan. Vi finns tillgängliga för förfrågan mellan kl 08.00-16.00 vardagar.

Kontakta oss

Telefon och mail

035-128888

Mobil

0703-77 12 88

0725-65 26 22