Årsmöte 2023

24:e mar 2023

Den 23 mars genomförde Kullan sitt årsmöte med 14 stycken deltagare. Styrelsen som valdes består av 5 ordinarie ledarmöten, 2 suppleanter och 2 i valberedningen. Nedan kan du läsa om de ordinarie ledamöterna och varför de valt att engagera sig.

Rakel Göras, ordförande: Nu är det tredje året som jag blir invald som ordförande och jag är otroligt tacksam för förtroendet. Önskan är att vi inte behöver finnas alls men med hur vårt samhälle ser ut idag, så kommer vi att behöva finnas ett bra tag framöver. Vårt mål är att vårt samhälle, land och även hela världen ska vara fri från våld. Med det innebär det ett stort engagemang från alla. Vi får fortsätta arbeta som vi gör idag och inte tappa farten. Vi måste öka kunskapen för alla och synas mer. Det finns så många som far illa men så många som ger oss hopp. Vi fortsätter kämpa och arbetar med viktiga utvecklingsområden. Ser framemot ett till år med styrelsen och att driva verksamheten framåt. Det är så otroligt viktigt.  

Linda Haglund, ledamot & vice ordförande: Att få förtroendet att försöka bidra till barns och kvinnors väl, där samhället inte räcker till är väldigt fint och jag kommer att göra mitt bästa för att förvalta det så gott jag kan. En förening som denna skulle i den bästa av världar inte behöva finnas. Att inte behöva uppleva våld i sitt eget hem, av den som borde vara en trygghet borde vara en självklarhet. Och ännu större självklarhet borde det vara att när detta ändå händer, så finns samhället där och skyddar/hjälper. Nu är så inte fallet och till dess behövs kvinnojouren mer än någonsin. Jag ser fram emot ett år med styrelsen där vi gör vårt bästa för att utveckla verksamheten, finnas där för den fantastiska personalen och vara lyhörda för behoven hos Faluns kvinnor och barn. 

Annelie Nisser, ledamot & ekonomiansvarig: Jag känner att jag vill ägna min tid till något som gör nytta för andra. Kvinnojouren Kullan är en viktig organisation som hjälper utsatta kvinnor och jag hoppas kunna bidra till det. Våld i nära relation måste få ett stopp och dit är det en lång väg att gå men vi gör det tillsammans.

Mariah Stenelaw, ledamot & personalansvarig: Jag brinner för frågor om våld i nära relation och vill vara med och göra skillnad, skapa opinion, påverka makthavare och finnas där för människor som har de svårt. Förändra synsätt och fördomar som skapas ikring de våldsutsatta.

Lisskulla Annasdotter, ledamot: För mig har det betytt mycket från det att jag var ung, att kunna hjälpa utsatta. Det ligger mig varmt om hjärtat och jag har så många gånger träffat på dem som behövt någon som finns där, någon som lyssnar, förstår och kan hjälpa. Har även själv farit illa och levt med våld i nära relation och tagit erfarenhet genom det. Så för mig känns det självklart och naturligt att vilja vara med och hjälpa och stödja.

 

Nedan kan du ta del av våra verksamhetsberättelser där vi beskriver vad verksamheten gjort under året. Du kan även läsa våra stadgar som är det dokument som styr vårt arbete. Har du några frågor kontakta ordförande på styrelsen@kullanskj.se