Jourkvinna

Brinner du för ett jämställt samhälle fritt från våld?

Som jourkvinna turas vi om att finns tillgängliga på telefon alla dagar mellan kl 16 och 20 för att lyssna, stötta och svara på frågor. Vi har ett akutboende där kvinnor och deras barn kan få en fristad genom att dom kontaktar oss själva, får en placering via sin socialtjänst eller att någon annan aktör i samhället hör av sig. På jourens akutboende finns personal tillgänglig för att stötta till en förändring. Det är alltid kvinnan som bestämmer hur hon vill göra.

Vi hjälper även till i kontakt med myndigheter, sjukvård, polis och annat kvinnan stöter på under vägen till ett liv fritt från våld. En stor del av vår verksamhet är att sprida kunskap, hålla föredrag inom aktuella ämnen på arbetsplatser etc, erbjuda stödsamtal via telefon, e-post och även träffar. Alla på jouren har tystnadslöfte.

För att bli en aktiv jourkvinna måste du först gå vår utbildning där du får grunderna i jourandet. Därefter erbjuds du som jourkvinna fortbildning inom aktuella områden. Vi är ett härligt gäng tjejer och kvinnor som tillsammans tror på ett samhälle fritt från våld!

 

Är du intresserad av att veta mer, kontakta oss:

070-638 94 90

kvinnojourennordvarmland@hotmail.com

 

Du behövs!