Länkar

För dig som vill lära dig mer om våld i nära relation rekommendera vi följande hemsidor:

Unizon

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar utifrån en kunskap om våld, genus och makt. Arbetet består främst av att stötta och skydda våldsutsatta kvinnor och deras barn, att arbeta förebyggande och stödjande med barn och unga, samt att skapa opinion och sprida kunskap. 

www.unizonjourer.se

 

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Telefon: 020-50 50 50
www.kvinnofridslinjen.se

 

Nationellt Centrum för Kvinnofrid: NCK

www.nck.uu.se

 

Bris

Till BRIS kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte på telefonerna.
Telefon: 116 111
www.bris.se

 

Terrafem

Terrafem är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. Organisationen bildades i mars 2000 och driver Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. Terrafem driver även en juristjour och erbjuder tjejhusboende och stödlägenheter.
Telefon: 020-521010
Mail: info@terrafem.org
www.terrafem.org