Nominering Skillnadpriset 2020

09:e sep 2020

Lägg din röst på vårt jobb för våldsutsatta kvinnor och barn!

Tjej- & Kvinnojouren Nordvärmland, Torsby

Motivering: Tjej- & Kvinnojouren Nordvärmland, med Kristin Bergkvist i spetsen, är en ideell organisation som erbjuder en fristad och hjälp för kvinnor och barn när den behövs som allra mest. Tjej- & Kvinnojourens arbete är viktigt för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer. Tjej- & Kvinnojouren kämpar med små medel och stort hjärta för att göra skillnad.

För att komma till omröstningen följ länken:

https://www.torsby.se/naringslivarbete/foretagstodochradgivning/skillnadpriset.4.53627c5f16a7dcc86fba2f5d.html

Bild: Torsby.se