Stöd & Rådgivning

Behöver du hjälp? Tveka inte att höra av dig, vi finns här för dig på dina villkor.

Kvinnojouren Nordvärmland

ger kostnadsfritt stöd och rådgivning till unga tjejer, kvinnor och deras barn som är utsatta för våld, hot om våld, misshandel, sexuellt våld, trakasserier eller annan kränkande behandling. Även anhöriga är välkomna att kontakta oss för att få råd och stöd i hur du kan stötta personer i din närhet.

På dagtid bemannas vår telefon i första hand av anställd personal och på kvällstid av ideella jourkvinnor. För att säkerställa kvaliteten i vår verksamhet genomgår både anställd personal och jourkvinnor en obligatorisk grundutbildning samt kontinuerlig vidareutbildning.

Både personal och ideella har tillgång till professionell handledning. Alla på jouren har tystnadslöfte och du kan vara anonym i dina kontakter med oss.

 

Vi erbjuder:

  • Hjälp och stöd till kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer.
  • Stödsamtal genom telefon, e-post eller träffar.
  • Hjälp i kontakt med myndigheter exempelvis polisanmälan, besöksförbud, tillfällig adressändring, uppehållstillstånd, skydd, sociala kontakter, skadestånd, framtida boende, ansöka om förtur samt olika typer av intyg.
  • En stödperson som följer med på besök till läkare, advokat, socialtjänsten för att ge stöd.
  • Föreläsningar/workshops om våld i nära relationer.