Samtalsmottagning

Välkommen in för ett personligt samtal

Kvinnojouren Nordvärmland ger kostnadsfritt stöd och rådgivning till dig som är utsatta för våld, hot om våld, misshandel, sexuellt våld, trakasserier eller annan kränkande behandling. Även du som är orolig för någon annan är välkommen att kontakta oss för att få råd och stöd i hur du kan stötta personen i din närhet.

 

Telefon 070-638 94 90

Kontoret är bemannat måndag-torsdag kl 9-15.

kvinnojourennordvarmland@hotmail.com