Kvinnojouren Öresund i Malmö

På Kvinnojouren Öresund i Malmö arbetar universitetsutbildade socionomer, sociologer och legitimerad sjuksköterska. Alla som arbetar på Kvinnojouren Öresund lägger stor vikt vid individanpassade stödåtgärder med fokus på en god och trygg framtid. Kvinnojouren Öresund erbjuder skyddat boende och biståndssamtal till stödsökande från hela Sverige. Vi tar emot kvinnor och familjer. Män som medföljer en placerad kvinna är även de välkomna hos oss när situationen kräver. Vi har specialistkunskaper inom hedersrelaterat våld och problematik, våld i nära relation och sexuellt våld, och ger stöd på svenska, danska, engelska och arabiska.

Är du i behov av stöd?

Befinner du dig i en relation som du inte mår bra av? Många gånger kan det vara svårt att själv identifiera sig som våldsutsatt. Hos oss på Kvinnojouren Öresund kan du få rådgivning och stöd.

Få stöd
För socialtjänsten

Kvinnojouren Öresund erbjuder skyddat boende och biståndssamtal till stödsökande från hela Sverige. Vi tar emot kvinnor och familjer. Män som medföljer en placerad kvinna är även de välkomna hos oss när situationen kräver. Vi har specialistkunskaper inom hedersrelaterat våld och problematik, våld i nära relation och sexuellt våld, och ger stöd på svenska, danska, engelska och arabiska.

För socialtjänsten