Vi tänder ljus mot kvinnovåld

Börjar:

23:e nov 18:00 2023 datumet har passerat

Slutar:

23:e nov 19:00 2023 datumet har passerat

Torsdagen den 23 november uppmärksammas FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor. Vi på Kvinnojouren Sigtuna kommer att delta i en ljusmanifestation på Valsta Torg tillsammans med andra organisationer.

Det är det femte året som ljusmanifestationen mot kvinnovåld arrangeras för att minnas de tre systrarna Mirabal och för att visa att vi aktivt tar avstånd från våldet.

Det blir en stämningsfull stund då vi samlas runt gravljus uppställda i formation av kvinnosymbolen och håller en tyst minut för att hedra kvinnovåldets offer.

Vår orförande Tuula Fenwick kommer att vara på plats och hålla tal. Tuula kommer att framföra sina tankar kring våldet, hur det ska bekämpas, vilka krav som bör ställas på politiska makthavare samt berätta vad vi på kvinnojouren gör för att stödja kvinnor och deras barn som är utsatta för våld i vår kommun.

Efteråt kommer hon även att framföra en presentation om vår förening och vad vi gör i Sigtuna kommun för att delta i kampen för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Alla är välkomna att sluta upp!