Barn i skyddat boende

Vi samarbetar med myndigheter för att ge barn en meningsfull vardag och fortsatt skolgång. När vi tar emot kvinnor med barn i vårt skyddade boende kopplas därför alltid in socialtjänsten in.

Om det är möjligt ska barnet gå kvar i sin skola, i annat fall ordnas skolgång i en skola i Västerviks  kommun - allt utifrån hur skyddsbehovet för barnet bedöms.

På fritiden behöver barnet också aktiviteter och i nära anslutning till boendet finns lekplatser men ibland ordnar vi också aktiviteter riktade till barnen så att de får möjlighet att uppleva något lite extra i vardagen och för en liten stund kanske glömma sina bekymmer.

Vändela har en utsedd barnansvarig.