Om oss

Föreningen, som är religiös och politiskt obunden, har:

  • Som vision att arbeta för ett jämställt samhälle fritt från våld.
  • Att arbeta utifrån ett kvinnoperspektiv och ett barnperspektiv och genom demokratiska arbetsformer präglas av respekt för alla människors lika värde, socialt ansvar, hederlighet och öppenhet.

Föreningen har vidare:

  • Att verka för att föreningen och dess ändamål blir allmänt kända

Föreningen ansvarar för:

  • Att verksamma stödpersoner och övriga förtroendevalda, som medlemmar i föreningen, har genomgått en rekommenderad utbildning.
  • Att jourkvinnor har avgivits skriftligt tystnadslöfte och godkänts av föreningens styrelse