Verksamhet

Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Våld är inte oundvikligt, det är förebyggbart och att arbeta mot mäns våld mot kvinnor går enligt oss hand i hand med att arbeta för ett jämställt samhälle. Mäns våld mot kvinnor är inte en isolerad fråga utan angår hela samhället . Enligt beräkningar från EU:s Jämställdhetsmyndighet, European Institute for Gender Equality kostar mäns våld det svenska samhället 43 miljarder kronor per år. Det är hög tid att vi alla, både män och kvinnor, engagerar oss i dessa frågor då det handlar om allas vår framtid. 

Vår verksamhet

Du som läser detta har med stor sannolikhet en person i din bekantskapskrets eller på din arbetsplats som är utsatt för våld eller hot, även om du inte själv är utsatt. Alla är välkomna att kontakta oss oavsett om det gäller dig själv eller om du är orolig för någon i din närhet.  

Under våra öppettider erbjuder vi samtalsstöd i våra lokaler i centrala Ljusdal, du kan även få råd och stöd via telefonen under kvällar och helger av våra stödpersoner. Vi finns även till hands med råd och stöd i eventuella möten med myndigheter.

Utöver att detta arbetar vi med att informera om våld och förtryck som, då det som sker inom familjer eller i nära relationer kan vara svårt att se och svårt att söka hjälp för. Genom att arbeta förebyggande med utbildningar, föreläsningar och informationsträffar vill vi belysa att mäns våld mot kvinnor är inte en isolerad fråga utan angår hela samhället. 

 

Män är viktiga i arbetet med att förebygga våld

Vi vill också slå fast att det är vår övertygelse att även män kan stödja kvinnojourens arbete och dess syften. Det överväldigande merparten av allt våld utgörs av män, vilket ju också drabbar andra män, därför är det så viktigt att män deltar i arbetet mot våld. Det är endast bland männen i samhället vi kan förebygga våld.

Stöd oss i kampen för ett mer jämställt samhälle.

Som medlem kan du välja mellan att vara aktivt engagerad i jouren eller genom ett passivt stödmedlemskap.

Mer information hittar du på sidan Stöd vårt arbete - Bli medlem.

Om du vill vara med och engagera dig som stödperson så är du välkommen att kontakta oss så pratar vi mer om vad just du vill hjälpa till med.

 

Som företagare kan du välja att stödja oss genom att boka en utbildning/föreläsning eller helt enkelt bli en av våra oerhört värdefulla sponsorer.

Läs mer under Stöd vårt arbete - Företag

 

Vill du eller ditt företag stödja oss via en donation går det bra att göra det via bankgiro eller Swish. 

   Bankgiro: 654-0439

         Swish: 123 148 6158