Utsatt för våld?

Hos oss kan du få:

  • Samtalsstöd/rådgivning via telefonen.
  • Samtalsstöd/rådgivning på plats under dagtid.
  • Någon som följer med dig i kontakten med exempelvis polisen, socialtjänsten m.m.
  • Delta i aktiviteter och utbildningar.

Samtalen är kostnadsfria, vi arbetar under tystnadslöfte och vi journalför inget.

Oavsett om du kontaktar oss i egenskap av utsatt, närstående eller om du är arbetsgivare väljer du själv om du vill vara anonym eller inte.