Om oss

Vilka är vi?

Vi är 8 ideellt arbetade kvinnor i åldrarna 19-69 år. Med olika erfarenheter och kunskap är vi alla eniga i en och samma vision; ett samhälle fritt från våld. Vi som arbetar är dels i vårt skyddade boende men även ute på uppdrag i samhället.

Uppdrag i samhället kan vara besök på skolor, gruppsamtal och informationsträffar etc. 

Vad gör vi?

Kvinno- och Tjejjouren Pärlan är en ideell och opolitisk förening som erbjuder stöd, hjälp och skyddat boende till våldsutsatta kvinnor och barn. Vi tar emot kvinnor och barn från hela landet.

Vi även erbjuder även stöd för män både via samtalsstöd, mail och chatt. Jouren är öppen för alla. 

Vi satsar mycket på förebyggande arbete. Det innebär att vi är ute och föreläser på arbetsplatser, föreningar, och skolor m.m. Vi försöker medverka i olika arrangemang i vår kommun och även i andra kommuner. Tidig information är ett sätt att förebygga våld i nära relationer mot kvinnor och barn.

Kvinno- och tjejjouren en gemensam organisation, vi samarbetar mycket med varandra mot samma mål men vi har olika fokusområden. Tjejjouren jobbar mycket med att nå ut och stötta via sociala medier samt chatt för att få kontakt med ungdomar medan kvinnojouren agerar mer i samtalsstöd och skyddat boende. Kvinnojouren riktar sig till dig som är 18 år och uppåt medan tjejjouren möter till största del ungdomar i åldrarna 12-20 år. 

Tillsammans måste vi hjälpas åt för att få en förändring 💜