Stöd och hjälp

Vad kan vi göra för dig?

Vi finns här för att lyssna, ha stödsamtal, stöd vid kontakter med exempelvis polis, socialtjänsten och advokat. 

Vid pågående fara ring 112

Vi har en jourtelefon som är öppen dygnet runt

070-2380066.

Om du behöver rådgivning kan du alltid höra av dig till oss.

Vill du veta mer så får du gärna ta kontakt med oss, självklart får man vara anonym. Vi har ingen anmälningsplikt.

💜

Information in other languages: