Behöver du stöd eller hjälp?

Vad kan vi göra för dig?

Vi finns här för att lyssna, ha stödsamtal, stöd vid kontakter med exempelvis polis, socialtjänsten och advokat. 

Vid pågående fara ring 112

Kontoret är öppet 08.00-14.00 och nås på 0929- 10187.

Vi har en jourtelefon som är öppen dygnet runt 070-2380066.

Om du behöver rådgivning kan du alltid höra av dig till oss.

Vill du veta mer så får du gärna ta kontakt med oss, självklart får man vara anonym. Vi har ingen anmälningsplikt.

💜

Information in other languages: