Kvinnors Rätt

Kvinnors Rätt är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som grundades år 2001. Vi har 20 års erfarenhet av att hjälpa unga flickor, pojkar, kvinnor och hbtq-personer som är utsatta för våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Organisationen fungerar som en viktig anknytning mellan den stödsökande och myndigheter och har under årens gång erbjudit hjälpinsatser till över tusentals individer.