När man behöver akut skydd

När situationen blivit akut och risken för att någon ska utsätta en, eller ens barn, för allvarligt våld är stor, så finns skyddat boende

Den som är i behov av akut skydd kontaktar sin socialtjänst i sin hemkommun, som i sin tur bedömer om ev. skyddsbehov finns och placerar då hos t ex oss. Man kan också kontakta oss först, och vi kan hjälpa till med kontakt med socialtjänsten. 

Som boende här får man, utöver skydd, även stödsamtal, rådgivning, hjälp med myndighetskontakter, medföljande stöd till t ex vård, polis, tingsrätt, socialtjänst etc. Tillsammans ser vi till att vardagen blir så trygg, lätt och bra som möjligt. 

Vi har telefonjour dygnet runt för våra boende. 

I vissa fall kan det även gå bra att ta med sitt husdjur. i annat fall hjälper vi till att hitta jourhem åt djuren via föreningen VOOV